Privacybeleid

Inleiding
Van Roekel Reclame en Bedrijfskleding (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wie zijn wij?
Wij zijn Van Roekel Reclame en bedrijfskleding : uw specialist voor al uw reclame en bedrijfskleding. Wij zijn gevestigd aan de Spil 10, 3774 SE te Kootwijkerbroek.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: Bedrijfsnaam, voor- en achternaam contactpersoon, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens, bedrijfsfoto’s & -documentatie, contactgeschiedenis, IP-adres, social ID.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat we in het geval van calamiteiten bij Van Roekel reclame en bedrijfskleding persoonsgegevens verwerken.

Privacy Waarborg
Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.

Werving (marketing)
Van Roekel reclame en bedrijfskleding beweegt met de sector mee, en daarom komen wij in contact met klanten, leveranciers en ook eventueel nieuwe collega’s. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij bepaalde contactdetails.

Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media . Dit doen wij via Facebook. Op dit platform kunnen advertenties worden getoond, en andere reclame van ons bedrijf. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

Als je niet wil dat via dit platform advertenties worden getoond, dan kun je dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kun je je hiervoor bij dit platform afmelden.
Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds advertenties te zien krijgt van Van Roekel reclame en bedrijfskleding wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Rechten van betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen

Informatie en inzage
Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Rectificatie
Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

Vergetelheid
Je kan je persoonsgegevens die wij van jou hebben laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking
Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken door dit bij ons aan te geven.

Bezwaar (verzet)
Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Toestemming intrekken
Bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.

Klacht indienen
Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (lidmaatschap, evenement) van Van Roekel reclame en bedrijfskleding het uitvoeren van onze doelstelling.

Derde ontvangers
Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we geen gegevens aan derden verstrekken of alleen als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Van Roekel reclame en bedrijfskleding verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden in het webanalyse systeem opgeslagen:
• Het IP-adres
• Technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm
• Vanaf welke pagina je op de van Roekel reclame en bedrijfskleding website bent gekomen.
• Wanneer en hoe lang je de website bezoekt of gebruikt
• Of je gebruik maakt van functionaliteiten van de website
• Welke pagina’s je bezoekt op de website